Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :25/01/2022 07:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
25/01/2022/01 -99,00
25/01/2022/02 -99,00
25/01/2022/03 -99,00
25/01/2022/04 -99,00
25/01/2022/05 -99,00
25/01/2022/06 -99,00
25/01/2022/07 -99,00
25/01/2022/08 -99,00