Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :24/11/2017 18:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
24/11/2017/12 34,58 3,64
24/11/2017/13 34,53 3,63
24/11/2017/14 34,48 3,65
24/11/2017/15 34,69 3,65
24/11/2017/16 34,50 3,62
24/11/2017/17 34,20 3,61
24/11/2017/18 3,61
24/11/2017/19 3,61