Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :23/10/2019 21:47.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
23/10/2019/14 78,05 7,19
23/10/2019/15 78,79 7,20
23/10/2019/16 78,65 7,20
23/10/2019/17 82,14 7,20
23/10/2019/18 79,53 7,20
23/10/2019/19 78,75 7,20
23/10/2019/20 7,20
23/10/2019/21 7,20