Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :24/04/2019 05:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
23/04/2019/22 63,57 3,66
23/04/2019/23 68,67 3,80
23/04/2019/24 68,24 3,80
24/04/2019/01 66,46 3,80
24/04/2019/02 67,35 3,80
24/04/2019/03 68,97 3,80
24/04/2019/04 70,15 3,70
24/04/2019/05 3,70