Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :21/01/2021 04:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
20/01/2021/22 76,66 1,81
20/01/2021/23 56,76 1,77
20/01/2021/24 38,58 1,59
21/01/2021/01 39,34 1,37
21/01/2021/02 39,56 1,30
21/01/2021/03 39,63 1,28
21/01/2021/04 40,06 1,28
21/01/2021/05 1,28