Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :09/12/2018 23:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
09/12/2018/17 42,96 3,30
09/12/2018/18 42,76 3,30
09/12/2018/19 35,71 3,30
09/12/2018/20 36,09 3,30
09/12/2018/21 36,21 3,30
09/12/2018/22 37,34 3,30
09/12/2018/23 37,05 3,30
09/12/2018/24 3,30