Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :04/04/2020 21:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
04/04/2020/14 2,19
04/04/2020/15 -99,00
04/04/2020/16 -99,00
04/04/2020/17 -99,00
04/04/2020/18 -99,00
04/04/2020/19 -99,00
04/04/2020/20 -99,00
04/04/2020/21 -99,00