Statkraft. Måledata ved Rathe. Oppdatert :08/12/2019 23:48.
Vannføring
[m3/sek.]
Vanntemperatur
[gr.C]
08/12/2019/17 -99,00
08/12/2019/18 -99,00
08/12/2019/19 -99,00
08/12/2019/20 -99,00
08/12/2019/21 -99,00
08/12/2019/22 -99,00
08/12/2019/23 -99,00
08/12/2019/24 -99,00